top of page
  • Skribentens bildPedersöre Värme

Pedersöre Värme begär anbud på två tryckreduceringsstationer för gas

Följande anbudsförfrågningar är nu aktuella:

Biogas Bennäs” Leverans av tryckreduceringsstation för gas i Bennäs

Biogas Kållby” Leverans av tryckreduceringsstation för gas i Kållby (med option för tankstation)


Entreprenaden innefattar byggande av mottagningsstation för biometan, som levereras med tryckgascontainer (MEGC) och distribueras till kund via gasrör. Mottagningsstationen består av utrymme för två tryckgascontainrar och reserverad plats för tryckreduceringscontainer.

Som option kan Kållby mottagningsstation möjligen utrustas med gastankning för trafikgas.

Anbuden ska inlämnas senast onsdagen den 9.3.2022 kl.12:00.


Närmare information samt handlingar fås av:

Kjell Gripenberg

kjell.gripenberg(at)pedersore.fi

+358505545724


43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page