top of page

Varför fjärrvärme?

Det är enkelt, tryggt, miljövänligt och konkurrenskraftigt.

ANSLUTNINGAR

Fjärrvärme passar alla olika typer av byggnader, allt från egnahemshus till stora industrier. Anslutning till fjärrvärme är möjligt ifall fastigheten ligger nära ett av våra fjärrvärmenät. Pedersöre Värme har verksamhet vid flera olika värmecentraler med skilda distributionsnät. Värmecentraler finns i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Sursik skolcentrum, Ytteresse och i Överesse. Fjärrvärmenätens totala längd är ca 14 km.

Anslutningarna och energipriset fastställs lite olika beroende på till vilket nät man tillhör.

Ta kontakt med vår VD för mera information! Kontaktuppgifter hittar ni här.

ÖVRIGA AVGIFTER

Här finns prislistan på våra övriga avgifter att laddas ner.

Övriga avgifter 2024 PDF (146 kB)

bottom of page