Forest Lake

Pedersöre Värme

Är en del av Pedersöres kommunkoncern.

PRESENTATION

Ab Pedersöre Värme-Pedersöre Lämpö Oy bildades 2006. Målsättningen är att producera och leverera fjärrvärme med inhemsk förnybar energi. Bolaget ägs av Pedersöre kommun. Pedersöre Värme har värmecentraler i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Sursik skolcentrum, Ytteresse och i Överesse. Fjärrvärmenätens totala längd är ca 14 km.

Pedersöre Värmes Styrelse 2021

Kulla Ingvar, Ordförande

Källman Carl-Johan

Lillqvist Ole

Mattsson Annika

Yvonne Liljedahl-Lund, Ersättare