top of page
Justera temperaturen

Vilken temperatur?

Rekommenderad rumstemperatur är 20-22 °C.

 

Lagom temperatur på varmvattnet är 55 °C.

BRA ATT VETA

En välfungerande fjärrvärmeutrustning garanterar en behaglig och jämn rumstemperatur och att varmvattnet räcker till. När allt används på rätt sätt förbrukas mindre energi och på så vis kan du spara pengar. Som kund behöver du varken justera eller övervaka värmeledningarna.

Följ med din förbrukning

Pedersöre Värme fjärravläser mätarna på distans. Det kan vara motiverat att granska utrustningens skick ifall förbrukningen avviker märkbart från tidigare år.

Använd fjärrvärmen rätt!

Finsk Energiindustri rf har publicerat en handbok om hur man använder fjärrvärmen rätt. Med nedanstående länk kan du ladda ner handboken:

Här finns några intressant videoklipp om hur man sköter om fjärrvärmerummet:

(Videorna är på finska och har svensk text)

bottom of page