top of page

Fjärrvärme ger

valuta för pengarna

Pedersöre Värme strävar att producera värme på det sätt som är mest effektivt

och mest konkurrenskraftigt

ur kundens synvinkel

OM FJÄRRVÄRME

En av de vanligaste uppvärmningsformerna i Finland är fjärrvärme. Dess popularitet beror bl.a. på att det är enkelt, tryggt, miljövänligt och har ett konkurrenskraftigt pris.

Fjärrvärme produceras i värmecentraler. Som bränsle används skogsbaserade råvaror (energivirke, träd, bark, spån), torv, flytgas och olja. Pedersöre Värme har värmecentraler i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Ytteresse och Överesse. Pedersöre Värme producerar för närvarande 99 % av all energi med skogsbaserade råvaror.

Årsproduktionen ligger på ca 20 GWh.

Genom ett nedgrävt fjärrvärmenät transporteras värmen till kunderna genom två rör i form av hett vatten. Via kundens värmeväxlare överförs värmen från vattnet till element och/eller golvvärme samt kranar och duschar. Det avsvalnade vattnet går sedan tillbaka till värmecentralen för att värmas upp på nytt.

 

Allt du behöver göra är att ställa in din värmeväxlare hur varmt du vill ha det - resten sköter vi. Här har vi samlat lite info om vad som kan vara bra att tänka på för att hålla en optimal förbrukning och kostnaden nere.

Vill du veta mera om fjärrvärme? På hemsidan Kaukolampo.fi finns samlat nyttig information.

bottom of page