• Pedersöre Värme

Toppmodern värmecentral i Bennäs

Vi bygger en ny toppmodern värmecentral i Bennäs.


Byggstart i april 2021 och färdigställs under år 2022.

Toppeffekten med biobränsle blir ca 4,2 MW, reserveffekten på 4 MW blir med gas.


Bygget genomförs som ett KVR- projekt och entreprenaden utförs av Vaasan Kujetuskanavat Oy från Korsholm.


Genom projektet säkerställer vi en stabil och långsiktig värmeproduktion samt kan möta ett framtida ökat energibehov.
135 visningar