• Pedersöre Värme

Ny kulvert i Bennäs

Nya kulverten som byggts 2020 mellan värmecentralen vid Svartnäshagavägen och värmecentralen vid Sursik skolcentrum är nu klar.

De huvudsakliga arbetena är nu avslutade, efterarbeten kan ännu förekomma under våren 2021.

Vi har även samtidigt förberett för anslutning av den nya värmecentralen som skall byggas nästa år.


Samtidigt anslöts även LKI-Arena till fjärrvärmenätet.36 visningar