Samarbetspartners

Ab PK-BIOENERGI Oy
Gemensam råvaruanskaffning tillsammans med Kronoby Energiandelslag inleddes 2010 
  • inköp av råvara till flis 
  • lagerhållning av råvaran
Pedersöre Värme köper tjänster samt anlitar entreprenörer för bla flisning, transport och skötsel av värmecentralerna. 
 

Ab Pedersöre Värme - Pedersören Lämpö Oy