Nyckeltal

Omsättning 2016  1,26 milj€ .
Budgeterad årsproduktion 2017 ca 20 GWh .

Pedersöre kommun har över 80% (mer än 200.000 byggnadsm3)  av sitt byggnadsbestånd anslutna till fjärrvärmen och är därmed största enskilda konsument.

Ab Pedersöre Värme - Pedersören Lämpö Oy