Anslutnings- och försäljningsvillkor

Vi tillämpar avtalsvillkor för fjärrvärme T1/2010 utarbetad av Finsk Energiindustri rf.

 http://energia.fi/sites/default/files/rekommendationt1_2010_fv-avtalsvillkor_0.pdf

 Länk till ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

Länk till  lär dig mera om värmeväxlaren http://www.rte.vtt.fi/webdia/kaukolampo/opastus/animaatio/animaatio.asp

Registerbeskrivning

https://www.pedersore.fi/assets/Dokumentarkiv/Kommun-och-politik/Registerbeskrivningar/Kunddata-Pedersore-Varme.pdf


Ab Pedersöre Värme - Pedersören Lämpö Oy